Het is altijd tof om mensen te interviewen en te luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Nu is dat ook nog eens dubbel zo tof: Thijs én Arnout van Windside Digital werden geïnterviewd over het afgelopen jaar én de plannen voor het nieuwe jaar. 

En daar blijkt nogal wat over te vertellen, beide heren steken direct van wal. 

Zo aan het begin van het nieuwe jaar ben je toch nog met wensen bezig. Mag het nog, elkaar gelukkig nieuwjaar wensen? 

Thijs is daar heel duidelijk in “Wij gunnen mensen altijd het beste en iedere dag een gelukkig nieuwjaar”.  

Dat typeert deze ondernemers. Iedere dag staan ze klaar voor mensen die vragen hebben over het vakgebied. Volledig oplossings- en servicegericht gaan ze te werk, dat is ook in 2022 weer meerdere malen bewezen. 

Terugblik 2022

“Natuurlijk hebben wij ook te maken gehad met stijgende prijzen van producten, diensten & services, het niet leverbaar zijn van hard- en software door chip tekorten en de tijdelijke sluiting van, vooral Chinese, bedrijven. Net als ieder ander die iets verkoopt met elektronische componenten erin”, vertelt Arnout, “maar dat gaf gelukkig geen problemen binnen onze projecten en daar zijn we maar wat dankbaar voor. Het is niet fijn als je je projectdoelen moet bijstellen vanwege omstandigheden als deze, maar wij zijn altijd open en transparant naar onze klanten. Een issue wordt meteen besproken zodat de klant kan meedenken en -beslissen, zodat we samen tot een goede oplossing kunnen (blijven) komen. Door deze werkwijze zijn de klanten begripvol”. 

Thijs vult aan “Wat ook mooi is om te vermelden, is dat we weer meerdere partnerships met een klanten en leveranciers zijn aangegaan. Dat is waar we het voor doen. Meedenken, apparatuur en software leveren en continue service verlenen, dat is toch wel het mooiste. Wij zijn de technische partner en zorgen ervoor dat altijd alles werkt. Zo niet, dan lossen we het snel op”.  

“Het afgelopen jaar stond ook in het teken van meeting rooms. We hebben weer veel nieuwe dingen geleerd over de technologie en deze ook kunnen toepassen bij onze klanten. Zo hebben wij bij Haarlem Campus 4 hybride leerruimtes geïmplementeerd en de medewerkers opgeleid in de werking- en gebruik hiervan. Ook nadat wij geleverd hebben, blijven wij beschikbaar als vraagbaak. Dit zijn toch wel de leukste projecten voor ons”, geeft Arnout aan.  

Thijs en Arnout praten enthousiast over de gezamenlijke passie die zij voor het vak hebben. Op de vraag welke ontwikkelingen ze persoonlijk zijn bijgebleven, blijft het iets langer stil. Nog een mooie eigenschap, ze denken graag eerst aan de klant en dan pas aan zichzelf.  Haast tegelijkertijd komen ze met een antwoord en vertellen allebei over de stappen die zij gaan maken richting duurzaamheid. Ook ziet Windside Digital meer en meer abonnementsstructuren opkomen. Een mooi bruggetje naar de toekomstplannen. 

Succesvol 2023

Arnout: “We zien dat de videotechnologie die gebruikt wordt voor meeting rooms zich verder ontwikkelt, waardoor degenen die niet aanwezig zijn in de ruimte  zich steeds meer onderdeel zullen gaan voelen van het overleg. Ook zien wij verdere ontwikkelingen in de software waardoor de meeting room steeds slimmer wordt. Dit biedt mooie mogelijkheden voor klant en servicepartijen als de onze in de vorm van remote beheer en ondersteuning. Thijs vult aan: “Een andere mooie ontwikkeling is het op afstand strakker monitoren van  LED schermen. Het is tegenwoordig mogelijk om proactief problemen waar te nemen. Zo kan inmiddels op pixelniveau achterhaald worden wat er aan de hand is, waardoor je uitval van  de LED module weet te voorkomen. Uitvoering van dit onderhoud en rapportages daaromtrent, vormen dan onderdeel van onze dienstverlening”.   

Spannende ontwikkelingen 

Op de vraag met welke nieuwe dingen Windside Digital zich in 2023 gaat bezighouden, reageren de heren een beetje geheimzinnig. Dat er mooie projecten in het verschiet liggen, is wel duidelijk. Neem daarbij de focus op partnerships, een onderzoek naar een abonnementsstructuur en de circulariteit van digitale schermen, dan kan 2023 niet anders dan een succes worden! 

Mooie ontwikkelingen die op stapel staan dus. En genoeg redenen om Windside Digital via de socials te volgen. Vind ons op Instagram, LinkedIn en Facebook.